perm_identity MÔJ KABINET
shopping_basket Nákupný košík
perm_identity
shopping_basket

Všeobecné podmienky uzatvárania dohôd

1. Rozsah Všeobecných podmienok uzatvárania dohôd
Tieto Všeobecné podmienky uzatvárania dohôd (ďalej len Podmienky) platia pre všetky objednávky uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ola.market, ktorý je vo vlastníctve «OLA TRADE OÜ», (neskôr - Ola.Market). Vzťahujú sa na dohody so zákazníkmi z krajín EÚ, za predpokladu, že títo zákazníci sú spotrebitelia.

2. Uznanie Všeobecných podmienok uzatvárania dohôd
Zákazník berie na vedomie Podmienky a súhlasí s nimi, akonáhle sa dá objednávku.

3. Ochranná doložka
Použitie Všeobecných podmienok uzatvárania dohôd  klientov,  ktoré sa líšia od ustanovení týchto Všeobecných podmienok uzatvárania dohôd sa zruší, ak neboli výslovne prijaté Ola.Market.

4. Uzatváraniie zmluvy
Prezentácia výrobkov na internetovej stránke nie je možnosť, ktorou sa ukladá práva a povinnosti. Táto prezentácia je výzva k zákazníkom, aby urobili vlastné rozhodnutie. Výber, aký ukladá práva a povinnosti, zákazník realizujé pri vykonávaní objednávky.
Úvod do pracovného príkazu.
Po vykonaní objednávky spoločnosť "OLA TRADE OÜ" odošle Zákazníku príslušnú e-mailovú správu, ktorá potvrdzuje prijatie objednávky a jej obsah (Potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky neznamená automatické prijatie ponuky. OLA TRADE OÜ " rozhodujé o prijatí ponuky podľa svojho uváženia. Spoločnosť má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ  toto odmietnutie je objektívne odôvodnené. V prípade odmetnutia bude zákazník informovaný e-mailom. Kúpna zmluva nadobudne platnosť po obdržaní potvrdenia o prijatí objednávky alebo dodania tovaru.

5. Ceny
Všetky ceny sú súčty cien; zahŕňajú náklady na balenie a štatutárne dane z pridanej hodnoty (DPH).
Vyhradzujeme si právo robiť chyby pri označovaní cien. V prípade, že skutočná cena je vyššia za uvedenú, budeme kontaktovať zákazníka,  a v tomto prípade zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, že zákazník vyjadruje želanie, aby kúpiť produkt za túto cenu. V prípade, že skutočná cena je nižšia, ako táto, všetky výpočty sú vykonávané v závislosti na skutočných cenách.
Prepravné náklady sú zahrnuté v cene.

6. Dodacie podmienky
Ak nie je dohodnuté inak, dodávka sa vykonáva na zadanú zákazníkom  adresu.
Dodávka sa vykonáva pomocou služieb firmy «DHL» zo skladu na zadanú zákazníkom adresu. Dodacie lehoty sú uvedené v "Dodanie" v dolnej časti hlavnéj stránky.

7. Splatnosť a výhrada vlastníctva
Tento produkt je splatný odo dňa uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar zostáva majetkom firmy "OLA TRADE OÜ" až do jeho úplného zaplatenia.

8. Platobné podmienky
Platba môže byť s kreditnej karty, cez platobný systém PayPal, alebo bankovým prevodom.

9. Právo odstúpenia od zmluvy

9a. Právo odstúpenia od zmluvy
Vy máte právo zrušiť objednávku do štrnástich dní bez udania dôvodu.

9b. Termín zrušenia objednávky
Termín zrušenia objednávky je štrnásť dní od doby, kedy Vy alebo tretia strana oprávnená Vami, aká nie je prievozník, prevziali tovar.
Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie je potrebné poslať správu o realizácii práva na zrušenie pred uplynutím termína na zrušenie objednávky.

9c. Proces zrušenia objednávky
Ak chcete uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy, je nutné oznámiť Ola.Market zaslaním jasného vyhlásenia (napr. zaslaním listu poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.
Môžete odoslať vyhlásenie e-mailom info@ola.market. My Vám okamžite pošlemé potvrdenie o prijatí žiadosti prostredníctvom e-mailu.

9d. Adresát
Žiadosť o zrušení objednávky a návrat tovara  musí byť zaslaná na adresu:
Ola.Market
Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia
E-mail: info@ola.market

9e. Dôsledky zrušenia objednávky
Ak ste odmietnete objednávku, okamžite a najneskôr do štrnástich dní od obdržania Vašej žiadosti o zrušenie  objednávky,  sme sa zaviazali previesť späť všetky platby prijaté od Vás. Pre návrat my používame rovnaké platobné metódy, ktoré ste použili pri realizácii počiatočnej transakcie, pokiaľ nie je jasne uvedené inak. V súvislosti s návratom platby z Vás nebudé účtované žiadne odškodnenie. My môžeme odmietnuť vrátenie platby do obdržania tovaru späť, kým Vy predložite doklad o zaslaní tovaru, podľa toho, čo sa údeje skôr.
Vy musite okamžite odoslať alebo odovzdať tovar spoločnosti Ola.Market najneskôr do štrnástich dní odo dňa oznámenia o rozhodnutí odstupiť od tejto zmluvy. Obdobie sa považuje za splnené, ak ste poslali tovar pred uplynutím štrnástich dní.
Priame náklady spojené s vrátením tovaru znašáte Vy.
Vy budete musieť kompenzovať stratu hodnoty tovaru len v prípade, že strata hodnoty spojená s manipuláciou s produktom, ktorá ide nad rámec kontroly kvality, vlastnosti a funkcie tovaru. Pod pojmom "kontrola kvality, vlastnosti a funkcie tovara" znamená skúšku a praktickú skúšku z príslušného tovaru ako je to možné a obvyklé v pravidelnom obchode.
Koniec vysvetľovania práva na  zrušenie.

10. Záruka
Ak nie je uvedené inak, riadia sa všeobecnými ustanoveniami právnych predpisov.
Zo záruky vylučuje sa každá škoda spôsobená zákazníkom. Najmä to platí pre neodbornu manipuláciu, zlé riadenie alebo neoprávnené opravy.
V prípade, že dodaný tovar má zjavné vady materiálu alebo výrobné vady, vrátane poškodenia pri preprave, prosím zákazníka bezodkladne informovať nás o tom.
V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka výrobcu, potom pohľadávky zákazník musí predložiť priamo u výrobcu. "OLA TRADE OÜ" nie je zodpovedný za tieto nároky.

11. Súdna právomoc
Miesto súdu všetkych sporov vyplývajúce zo zmlúv uzavretých v rámci týchto Podmienok, je mesto Viedeň, za predpokladu, že zákazník nie je jednotlivec, ale podnikateľ alebo právnická osoba na základe platných právnych predpisov.

12. Rezervácia zmluvy
Ak sa niektoré ustanovenia týchto Všeobecných  podmienok uzatvárania dohôd  sa stanú neplatné, nebude to mať vplyv na zostávajúce ustanovenia.

Pripomenúť heslo?
E-mail:
Prijavite se v račun
E-mail
Heslo
Zapamätať si ma Zabudli ste heslo?
Vytvoriť nový účet
E-mail
Heslo
Produkt úspešne pridaný do vášho "Zoznamu prianí".
Countries
map
Address under map...
Zavri Some video...