perm_identity MOJ RAČUN
shopping_basket Košarica
perm_identity
shopping_basket

Opći uvjeti

1. Primjena Općih uvjeta ugovaranja
Navedeni Opći uvjeti ugovaranja (dalje Uvjeti) vrijede za sve narudžbe izvršene putem internet-trgovine www.ola.market, koja je vlasništvo kompanije OLA TRADE OÜ (dalje – Ola.Market). Uvjeti se primjenjuju kod ugovaranja s klijentima unutar Europske Unije, pod uvjetom da su klijenti krajnji korisnici.

2. Prihvaćanje Općih uvjeta ugovaranja 
Klijent potvrđuje navedene Uvjete i suglasan je prilikom izvršavanja narudžbe.
 
3. Zaštitna klauzula
Primjena Općih uvjeta ugovaranja klijenta, koje nisu u skladu s odredbama Općih uvjeta ugovaranja, bit će poništeni ako nisu izričito prihvaćeni od strane Ola.Market.

4. Zaključivanje ugovora
Predstavljanje proizvoda na web stranici se ne smatra oblikom nametanja prava i obaveze. Takvo predstavljanje se smatra pozivom klijenta da samostalno odabere proizvod. Opciju koja nameće prava i obaveze klijent potvrđuje izvršavanjem narudžbe.
Proces realizacije narudžbe 
Nakon izvršene narudžbe kompanija OLA TRADE OÜ šalje Naručitelju mail u kojem potvrđuje zaprimljeni nalog o narudžbi i o sadržaju narudžbe (Potvrda o zaprimljenoj narudžbi). Ta Potvrda o zaprimljenoj narudžie ne podrazumijeva automatski donošenje prijedloga.OLA TRADE OÜ donosi rješenje o donošenju komercijalnog prijedloga po svom nahođenju. Kompanija zadržava pravo na otkazivanje narudžbe ako za to postoje objektivni razlozi.U tom slučaju, Naručitelj će biti obaviješten o takvoj odluci putem maila.
Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu nakon potvrđene narudžbe ili nakon isporuke robe.  

5. Cijene
Sve cijene su konačne; one uključuju troškove pakiranja i zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV). Zadržavamo pravo na pogrešku u naznačenim cijenama. Ako je stvarna cijena viša od navedene, mi ćemo kontaktirati potencijalnog kupca te  u tom slučaju ugovor stupa na snagu samo ako klijent izrazi želju kupiti proizvod po stvarnoj cijeni. Ako je stvarna cijena niža od navedene, cijena proizvoda se obračunava prema stvarnoj cijeni. Cijena dostave je uključena u cijenu.

6. Uvjeti dostave
Ako nije drukčije ugovoreno, dostava se izvršava na adresu koju je klijent naveo. Dostava se izvršava putem korištenja usluga kompanije ''DHL'' od skladišta na navedenu adresu Naručitelja. Rokovi dostave su navedeni u ''Dostava'' u nižem dijelu glavne stranice. 

7. Rok plaćanja i  pravo vlasništva
Plaćanje narudžbe se može izvršiti od trenutka zaključenja ugovora.
Kompanija OLA TRADE OÜ zadržava pravo vlasništva nad proizvodom do trenutka uplate pune cijene od strane Naručitelja..

8. Uvjeti plaćanja
Plaćanje možete izvršiti pomoću kreditne kartice, sistema elektronskog plaćanja PayPal ili bankovnom transakcijom.
 
9. Pravo otkaza

9a. Pravo otkaza narudžbe
Vi kao Naručitelj imate pravo otkaza narudžbe u roku 14 dana bez obrazloženja.

9b. Rok na pravo otkaza
Rok na pravo otkaza narudžbe iznosi 14 dana od trenutka kada ste Vi ili Vaš opunomoćenik, koji nije u funkciji prijevoznika, stekli posjed nad proizvodom.Radi praćenja roka na pravo otkaza dovoljno je poslati poruku o ostvarivanju prava na otkazivanje prije isteka tog roka. 

9c. Postupak otkazivanja
Kako biste ostvarili pravo otkaza, o tome je potrebno  obavijestiti Ola.Market slanjem izričite izjave (primjerice poslati pismo putem pošte, faksa ili putem maila) o Vašem rješenju o otkazivanju postojećeg ugovaranja. Izjavu možete poslati na mail adresu info@ola.market. Odmah ćemo Vam poslati potvrdu o primitku Vaše izjave putem maila.

9d. Adresa 
Izjavu o otkazu i povratu proizvoda potrebno je poslati na adresu:
Ola.Market
Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia
Mail adresa: info@ola.market

9e. Posljedice otkaza narudžbe
U slučaju otkaza, mi smo obvezni odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od trenutka dobivanja Vaše izjave o otkazu narudžbe, izvršiti povrat novčanih sredstava koje ste Vi kao Naručitelj izvršili. Izvršavanje povrata sredstava se vrši na isti način na koji je izvršena prvotna uplata, ako nije drukčije ugovoreno. U svezi s navedenom transakcijom niste obvezni plaćati naknade. Zadržavamo pravo odbiti povrat sredstava dok povratno ne zaprimimo proizvod ili dokument koji potvrđuje isporuka proizvoda, ovisno koja varijatna se prije realizira.
Dužni ste odmah poslati proizvod kompaniji Ola.Market najkasnijeu roku 14 dana od trenutka poslane izjave o otkazu postojećeg ugovaranja. Rok se smatra ispoštovan ako ste proizvod poslali do isteka roka od 14 dana. Troškove vraćanja proizvoda snosite Vi.
Morat ćete nadoknaditi gubitak vrijednosti proizvoda samo ako je gubitak vrijednosti povezan sa ophođenjem s proizvodom koji ne ulazi u okvire provjere kvalitete, svojstva ili principa funkcioniranja proizvoda. Pod pojmom  provjere kvalitete, svojstva ili principa funkcioniranja proizvoda'' podrazumijeva se testiranje i praktično ispitivanje odgovarajućeg proizvoda kako je to moguće i izvedivo u trgovini.

10. Garancija
Ako nije drukčije navedeno, primijenjuju se opće zakonodavne odredbe. Garancija ne uključuje povrede izazvane krivnjom klijenta. Posebno se odnosi na neispravno rukovanje, neispravni služenje sa proizvodom ili neovlašteni popravak. Ako isporučena roba ima očite greške u materijalu ili proizvodnih nedostatak, uključujući nastale štete tokom transportiranja, molimo Naručitelja da nas odmah o tome obavijesti.
Ako je roba obuhvaćena garancijom proizvođača, zahtjevi klijenta koji proizlaze, a pokriveni su navedenom garancijom, trebaju biti upućeni direktno proizvođaču. OLA TRADE OÜ ne snosi odgovornost za upućene zahtjeve.

11. Nadležnost
U slučaju sporova, proizašlih iz ugovaranja u granicama djelovanja navedenih Uvjeta, nadležan je grad Beč, pod uvijetom da klijent nije fizička osoba, a poduzetnik ili pravna osoba sukladno važećem zakonodavtsvu.

12. Zaštitna klauzula
Ako jedna od odredbi Općih uvjeta ugovaranja postane ništava, to se ne odnosi na ostale odredbe.
Podsjeti lozinku?
E-mail:
Bejelentkezés a számla
E-mail
Lozinka
Otvoriti novi račun
E-mail
Lozinka
Proizvod uspješno dodan u vašu "Popis željenih proizvoda".
Countries
map
Address under map...
Zatvoriti Some video...